เงาเสน่หา นราเกตต์

ISBN:

Published:

550 pages


Description

เงาเสน่หา  by  นราเกตต์

เงาเสน่หา by นราเกตต์
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 550 pages | ISBN: | 9.41 Mb

พันธะใดเลาลามวิญญาณแลหัวใจนีเอาไว ใชพันธะแหงรักหรือไม...ฤาเปนบาปทีเขาตองจดจำและมองหาเงาของเธอทุกภพทุกชาติไปนับแตคิวหนาไดรูปเหนือดวงตาดำสนิท ลอมกรอบดวยขนตายาวเหยียดตรง สันจมูกโดงปลายมน ริมฝีปากบาง โหนกแกมสูงรับแนวกรามแขงแรง เสริมสงใหรูปหนMoreพันธะใดเล่าล่ามวิญญาณแลหัวใจนี้เอาไว้ ใช่พันธะแห่งรักหรือไม่...ฤาเป็นบาปที่เขาต้องจดจำและมองหาเงาของเธอทุกภพทุกชาติไปนับแต่คิ้วหนาได้รูปเหนือดวงตาดำสนิท ล้อมกรอบด้วยขนตายาวเหยียดตรง สันจมูกโด่งปลายมน ริมฝีปากบาง โหนกแก้มสูงรับแนวกรามแข็งแรง เสริมส่งให้รูปหน้ารับกันเหมาะสมดั่งประติมากรรมสลักเสลาโดยฝีมือศิลปินเอกของโลก...สวรรค์คงชังหากเขาสมบูรณ์เกินไป ถึงได้มอบแผลเป็นขนาดใหญ่ไว้เป็นรอยตำหนิด่างพร้อยบนใบหน้ากระนั้นความอัปลักษณ์กลับผสมผสานกลมกลืน หลอมรวมเป็นความสง่างามน่าเกรงขาม เป็นบุรุษผู้ซ่อนเร้นความลับไว้ภายใต้หน้ากากเคร่งขรึมหญิงสาวไม่เคยเฉลียวใจว่าสิ่งที่ถูกเก็บงำไว้นั้น ไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำของเขา...แต่ยังหมายรวมถึงอดีตของเธอด้วย !Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เงาเสน่หา":


henrikpalmgren.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us