ร้อยใจ รักซ่อนกล Andra

ISBN:

Published:

240 pages


Description

ร้อยใจ รักซ่อนกล  by  Andra

ร้อยใจ รักซ่อนกล by Andra
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 240 pages | ISBN: | 10.73 Mb

มาเฟียใหญอยาง ‘มิคาเอล’ รูสึกเหมือนโลกจะถลม ทำตัวไมถูก กระสับกระสาย หัวใจกเตนโครมครามแบบแปลกๆ เมือไดรูวา ‘มารีญา’ จะเดินทางมาพักทีบานของเขา พระเจา!นีเขาตองหูฝาดไปแนๆ เรืองนันมันจะเปนไปไดยังไง เพราะตังแตเธอบอกเลิกเขาเมือแปดปีกอน หญิงสาวกไมMoreมาเฟียใหญ่อย่าง ‘มิคาเอล’ รู้สึกเหมือนโลกจะถล่ม ทำตัวไม่ถูก กระสับกระส่าย หัวใจก็เต้นโครมครามแบบแปลกๆ เมื่อได้รู้ว่า ‘มารีญา’ จะเดินทางมาพักที่บ้านของเขา พระเจ้า!นี่เขาต้องหูฝาดไปแน่ๆ เรื่องนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไง เพราะตั้งแต่เธอบอกเลิกเขาเมื่อแปดปีก่อน หญิงสาวก็ไม่เคยกลับมาเหยียบอิตาลีอีกเลย ทำเหมือนไม่อยากรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเขาเสียอย่างนั้นทางด้านมารีญา เธอมีจุดประสงค์ชัดเจนเชียวแหละว่าเหตุใดถึงอยากเผชิญหน้ากับอดีตคนรักอีกครั้ง ตอนนี้เธอไม่ได้คิดอะไรตื้นๆ เหมือนเมื่อครั้งเยาว์วัยอีกแล้ว เธอรู้ใจตัวเองและจะเดินหน้าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ แต่เธอไม่แน่ใจเลยว่า…มิคาเอลจะมีคนข้างกายหรือยัง และเขาจะยังมีใจให้เธออยู่หรือเปล่า ช่วงเวลาที่ห่างเหินกันไป ช่องว่างที่เกิดขึ้นจะทำให้ความรักที่เขาเคยมีให้เธอจืดจางลงบ้างไหมนะแน่นอนว่าการที่ทั้งสองจะได้พบกันในครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังน่ะ…มากมายซะจนคาดไม่ถึง!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ร้อยใจ รักซ่อนกล":


henrikpalmgren.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us