Sachin Tendulkar:सचिन तेंडुलकर Anant Manohar

ISBN:

Published:


Description

Sachin Tendulkar:सचिन तेंडुलकर  by  Anant Manohar

Sachin Tendulkar:सचिन तेंडुलकर by Anant Manohar
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 8.69 Mb

सचिन तेंडुलकर हा अषटाकषरी मंतर करिकेटविषयी परेम असणाऱयांमधये चैतनय निरमाण करतो. तयाची परतयेक खेळी, कृती चरचा निरमाण करणारी असते. तयाचयाविषयी भरपूर लिहिले गेले, पण तयाचे आतापरयंतचे समगर चरितर परथमच येते आहे. तयाचया खेळी, वाद आणि तयाचया अवतीभवतीचया अनMoreसचिन तेंडुलकर हा अष्टाक्षरी मंत्र क्रिकेटविषयी प्रेम असणाऱ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करतो. त्याची प्रत्येक खेळी, कृती चर्चा निर्माण करणारी असते. त्याच्याविषयी भरपूर लिहिले गेले, पण त्याचे आतापर्यंतचे समग्र चरित्र प्रथमच येते आहे. त्याच्या खेळी, वाद आणि त्याच्या अवतीभवतीच्या अन्य गोष्टी सांगोपांग समजण्यासाठी हे पुस्तक योग्य ठरावे!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Sachin Tendulkar:सचिन तेंडुलकर":


henrikpalmgren.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us